ipsycholog.com

Zespół

Zespół specjalistów

Nasz zespół prowadzi spotkania w gabinecie w Warszawie. Świadczone formy pomocy psychologicznej: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, terapia par oraz terapia rodzin, konsultacje psychoonkologiczne, warsztaty rozwojowe i treningi psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

dr Marta Irena Porębiak

Marta PorebiakMarta Irena Porębiak doktor psychologii, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog. Posiada: certyfikat psychoterapeuty EAP, certyfikat psychoonkologa PTPO i certyfikat superwizora PTPO. Specjalizuje się w następujących formach pomocy: psychoterapia indywidualna, terapia par oraz terapia rodzin.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i 4-letniego podyplomowego kształcenia z psychoterapii psychodynamicznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykładowca Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na studiach Warsaw International Studies of Psychology i studiach podyplomowych. Doświadczenie kliniczne i podyplomowe zdobyła w licznych placówkach w kraju (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Nowowiejski) i za granicą (m.in. Johns Hopkins University w Baltimore, USA i zespole Sloan-Kettering Memorial Center, NY, USA). Od 2004 do 2011 roku pracowała w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kontakt bezpośredni:
+48 603 985 111
marta@ipsycholog.com

mgr Iwona Szewczak

mgr. Iwona SzewczakIwona Szewczak, dyplomowany psycholog, psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Specjalizuje się w następujących formach pomocy: psychoterapia indywidualna, prowadzenie warsztatów rozwojowych i treningów psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolwentka studiów dziennych magisterskich Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuuje naukę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie finalizuje 4-letnie specjalistyczne szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie (Szpital Tworkowski). Realizowała projekty z zakresu socjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Do zasobów w pracy z pacjentami włącza również doświadczenie z wieloletniej działalności zawodowej w sektorze biznesowym.

Kontakt bezpośredni:
+48 502 411 036
iwona@ipsycholog.com

Mgr Olga Kłoda-Krajewska

Olga Kłoda-KrajewskaOlga Kłoda-Krajewska, psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Specjalizuje się w następujących formach pomocy: psychoterapia indywidualna, wsparcie psychoonkologiczne, prowadzenie grup wsparcia.

Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej oraz studiów podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Kontynuuje naukę w Polskim Instytucie Ericksonowskim, gdzie finalizuje 4,5 roczny kurs z zakresu psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Centrum Onkologii-Instytucie oraz w gabinetach prywatnych. Realizowała projekty z zakresu interwencji kryzysowych oraz wsparcia psychologicznego osób w trudnej sytuacji życiowej.

Kontakt bezpośredni:
+48 608 375 688
olga@ipsycholog.com

„Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie”,
M. K. Gandhi

dr Marta Porębiak

Psycholog
Psychoterapeuta
Psychoonkolog
Psycholog

Dr Marta Porębiak w 2011 roku obroniła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską dotyczącą znaczenia rodzicielskiej akceptacji i odrzucenia dla tworzenia bliskich związków w dorosłości.

W trakcie studiów doktoranckich była dwukrotną stypendystką w uznaniu za dorobek naukowy oraz laureatką konkursu Wojewody Mazowieckiego „Stypendium Mazowieckie dla Doktorantów” w 2009 roku.

Absolwentka studiów dziennych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła z najwyższymi notami dwie specjalizacje – Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Terapię Rodzin i Małżeństw. Pracę magisterską o tematyce narcyzmu w parach miłosnych obroniła na ocenę bardzo dobrą. Dyplom psychologa uzyskała z wyróżnieniem w 2005 roku.

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach magisterskich z psychologii prowadzonych w języku angielskim – Warsaw International Studies in Psychology (WISP) Wydziału Psychologii UW.

Wykładowca na studiach podyplomowych z medycyny estetycznej przy Polskim Towarzystwie Medycyny Estetycznej. Opracowuje opinie psychologiczne do zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

W psychologii najbardziej interesują ją zagadnienia takie jak: terapia par, psychologia miłości, terapia rodzin itp.

Psychoterapeuta

Dr Marta Porębiak posiada europejski certyfikat psychoterapeuty wydany z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przez European Association for Psychotherapy (EAP)

2009 – Absolwentka 4-letniego certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne kształcenia podyplomowego z psychoterapii psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem dr Piotra Drozdowskiego.

2005 – Absolwentka dwuletniej specjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim w nurcie systemowym Terapia Rodzin i Małżeństw pod kierownictwem dr hab. Barbary Tryjarskiej, Prof. UW.

Ukończyła warsztaty z zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej, terapii zaburzeń afektywnych u dorosłych oraz warsztat z systemowej terapii par prowadzony przez dr. Davida Kissane ze Sloan-Kettering Memorial, NY, USA.

Procesy terapeutyczne superwizowane przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – dr Piotra Drozdowskiego oraz mgr Teresę Żuchowicz.

Od 2010 roku członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzi terapię psychodynamiczną oraz systemową.
Sesje indywidualne, terapia par oraz rodzin.

Psychoonkolog

Dr Marta Porębiak posiada certyfikat psychoonkologa (nr 23) oraz certyfikat superwizora psychoonkologii (nr 10) wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Ukończyła w 2010 roku podczas zjazdu IPOS w Quebec City w Kanadzie szkolenie z psychoterapii par w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej organizowane przez Sloan – Kettering Memorial Center, New York, USA oraz w 2008 kurs specjalizacyjny w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny de Walden-Gałuszko.
W latach 2007 i 2008 odbyła szkolenia z interwencji poznawczo-behawioralnych w psychoonkologii oraz Programu Simontona.

Przez blisko osiem lat pracowała w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, prowadząc pracę terapeutyczną i naukową.

Zaprezentowała za granicą cykl wykładów z psychoonkologii dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Walencji, Hiszpania (2009r.), Wydziału Psychologii Uniwersytetu Dogus w Istambule, Turcja (2011r.), Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Porto, Portugalia (2012r.) w ramach wymiany wykładowców akademickich ERASMUS.

Wielokrotnie prezentowała swoje prace z zakresu psychoonkologii podczas zjazdów krajowych PTPO oraz zagranicznych International Psycho-Oncology Society (IPOS):

2005 Jurata, 2007 Gdańsk, 2009 Władysławowo, 2013 Gdańsk
2009 Wiedeń, Austria, 2010 Quebec City, Kanada, 2011 Antalya, Turcja, 2012 Brisbane, Australia, 2013 Rotterdam, Holandia

Członek Polskiego Towarzysta Psychoonkologicznego (PTPO) od 2005 roku.

Jako drMarta pro publico bono wspiera społeczność Forum Onkologicznego „Dum Spiro Spero„.

Oferuje wsparcie w dowolnym etapie choroby. W gabinecie prowadzi sesje indywidualne oraz rodzinne zarówno dla osób zmagających się z chorobą, jak i ich bliskich. W szczególnych przypadkach możliwe są wizyty domowe na terenie Warszawy.

mgr Iwona Szewczak

Psycholog
Psychoterapeuta
Psycholog

Mgr Iwona Szewczak obroniła w 2006 r. pracę magisterską o tematyce więzi w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matrycy rozwoju psychicznego i uzyskała dyplom magistra psychologii.

Absolwentka studiów dziennych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w toku studiów specjalizowała się w zagadnieniach dotyczących psychologii klinicznej, w ramach oferty dydaktycznej Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny.

Posiada kilkuletnie doświadczenie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pacjentów w obszarach takich jak: onkologia, reumatologia, gastroenterologia, neurologia. Realizowała kampanie społeczno-edukacyjne mające na celu wsparcie chorych i ich rodzin w oparciu o rozumienie potrzeb i problemów, z jakimi się borykają w życiu codziennym.

W ramach kilkuletniej pracy w świetlicy środowiskowej zajmowała się projektami z zakresu socjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

Do zasobów w pracy z pacjentami włącza również doświadczenia z wieloletniej działalności zawodowej w biznesie, z czego wzięły swój początek zainteresowania dotyczące motywacji do pracy, zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów, jak również zagadnień na styku biznesu i sportu, m.in.: wyznaczania celów, planowania i oceny działania, radzenia sobie ze stresem, funkcjonowania w zespole.

W 2008 r. odbyła kurs „Psychologia w sporcie” ukierunkowany na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy psychologa z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zawodnikami.

Zainteresowania: psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości, warsztaty rozwoju osobistego i treningi psychologiczne, psychologia kliniczna dziecka i jego rodziny (m.in.; więź rodziców a patologia rozwoju dziecka)

Psychoterapeuta

Mgr Iwona Szewczak od 2011 r. kontynuuje szkolenie w zakresie psychoterapii w ramach 4-letniego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej kształcenia podyplomowego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, pod kierownictwem dr Piotra Drozdowskiego.
Doświadczenie terapeutyczne zdobyła m.in. w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Prowadzi indywidualną psychoterapię psychodynamiczną.
Swoją pracę poddaje superwizji.

mgr Olga Kłoda-Krajewska

Psycholog
Psychoterapeuta
Psychoonkolog
Psycholog

Mgr Olga Kłoda-Krajewska obroniła w 2008 r. pracę magisterską dotyczącą zależności między właściwościami temperamentu a stanem emocjonalnym pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.

Absolwentka studiów dziennych Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów realizowała moduły specjalistyczne dotyczące terapii chorego onkologicznie, seksuologii klinicznej oraz neuropsychologii.

W trakcie studiów odbywała staże psychologiczne na oddziałach neurologicznych, psychiatrycznych, onkologicznych i ginekologicznych, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Zainteresowania: psychologia zdrowia i choroby, psychoterapia ericksonowska, grupy wsparcia.

Psychoterapeuta

Mgr Olga Kłoda-Krajewska od 2013 r. kontynuuje szkolenie w zakresie psychoterapii w ramach 4,5 rocznego, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kształcenia podyplomowego w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Ukończyła warsztaty z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w gabinetach prywatnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi indywidualną psychoterapię ericksonowską. Swoją pracę poddaje superwizji.

Psychoonkolog

Mgr Olga Kłoda-Krajewska ukończyła w 2010 r. studia podyplomowe z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. W 2011 r. odbyła szkolenia z interwencji poznawczo-behawioralnych w psychoonkologii.

Odbywała staże psychologiczne na oddziałach onkologicznych w Warszawie, Białymstoku oraz w Maladze (Hiszpania).

Pracowała w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie, prowadząc pracę terapeutyczną oraz w Akademii Walki z Rakiem, prowadząc grupy wsparcia. Współpracowała również z fundacjami onkologicznymi (np. Alivia).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Oferuje wsparcie na dowolnym etapie choroby. W gabinecie prowadzi sesje indywidualne oraz rodzinne zarówno dla osób zmagających się z chorobą, jak i ich bliskich. W szczególnych przypadkach możliwe są wizyty domowe na terenie Warszawy.

Wybrane publikacje naukowe

Sprawozdanie, 15 Światowy Kongres Psychoonkologii…

Samoocena jawna i utajona: model dwuskładnikowy

Rola otoczenia społecznego w narażeniu…

Fakty i mity dotyczące chorób nowotworowych

Pierwotna prewencja chorób naczyniowo-sercowych

Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki

Medycyna Praktyczna

Bliskość w rodzinie

Medycyna Praktyczna

Cennik

Psychoterapia
150 zł60 minut
  • Konsultacja lub sesja terapii pary
Psychoonkologia
150 zł60 minut
  • Konsultacja rodzinna
Wizyta domowa
+50 zł
  • Dodatkowa opłata dla konsultacji psychoonkologicznych w obrębie Warszawy
Superwizja
50 zł90 minut
  • Superwizja grupowa (min. 5 osób)
Opinie
250 złsztuka
  • Opinia do zabiegu medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej

Współpraca z mediami

Kontakt

ul. Klaudyny 4 lok. 53, 01-684 Warszawa

+48 603 985 111
+48 502 411 036

Umów konsultację